|

Advertising as a way to form image of organization

Authors: Chernysheva A.V., Borchashvili Т.D. Published: 05.11.2021
Published in issue: #5(91)/2021  
DOI: 10.18698/2306-8477-2021-5-743  
Category: The Humanities in Technical University | Chapter: Social sciences  
Keywords: image advertising, corporate image, image of the organization, reputation of the organization, brand, sponsoring, advertising efficiency, product placement, digital advertising

Today, in conditions of market volatility and high competition, the need for image advertising is most urgent. The positive image of the company will provide the organization with economic stability and increased competitiveness in the long term. Image advertising is widely believed not to bring instant profit and therefore to be ineffective; in fact, building the reputation of the organization through advertising makes it possible to establish long-term relationships with partners, helps to increase sales and their volumes, and also helps to attract loyal customers and gain their trust for many years.


References
[1] Vorozhbitova A.D., Valkovich O.N. Integratsiya nauk (Integration of Sciences), 2018, no. 4, pp. 89–92.
[2] Kiyatkina E.P., Aitova M.V. Rol reklamy v formirovanii korporativnogo imidzha stroitelnoy organizatsii [The role of advertising in shaping the corporate image of a construction organization]. In: Traditsii i innovatsii v stroitelstve i arkhitekture. Sotsialno-gumanitarnye i ekonomicheskie nauki [Tradition and innovation in construction and architecture. Social, humanitarian and economic sciences]. Samara, Samara State University of Architecture and Civil Engineering Publ., 2015, pp. 266–271.
[3] Korol A.N. Vestnik Khabarovskogo gosudarstvennogo universiteta ekonomiki i prava (Bulletin of Khabarovsk State University of Economics and Law), 2018, no. 4, pp. 92–104.
[4] Kotler Ph. Marketing essentials. Prentice-Hall, 1984, 556 p. [In Russ.: Kotler Ph. Osnovy marketinga. Moscow, Vilyamz, 2007, 647 p.].
[5] Galiakhmetova A.I., Khilazheva G.A. Korporativny imidzh neftyanykh kompaniy kak ob"ekt PR-proektirovaniya [The corporate image of oil companies as an object of PR design]. In: Aktualnye problemy sovremennoy kognitivnoy nauki [Actual problems of modern cognitive science]. Ufa, Omega Sains Publ., 2019, pp. 28–30.
[6] Timofeev M.I. Marketing [Marketing]. Moscow, RIOR Publ., Infra-M, 2018, 223 p.
[7] Krasnoperova V.A. Korporativnaya kultura kak instrument podderzhaniya imidzha i brenda organizatsii. Brending kak kommunikativnaya tekhnologiya XXI veka [Corporate culture as a tool for maintaining the image and brand of the organization. Branding as a communication technology of the XXI century]. Materialy VI Mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii (Sankt-Peterburg, 27 fevralya — 24 aprelya 2020 g.) [Proceedings of the VI International Scientific and Practical Conference (St. Petersburg, February 27 — April 24, 2020)]. St. Petersburg, St. Petersburg State University of Economics, 2020, pp. 169–170.
[8] Krivonosov A.D. Osnovy teorii svyazey s obschestvennostyu [Fundamentals of the theory of public relations]. St. Petersburg, Piter Publ., 2012, 384 p.
[9] Annenkova A.V. Teoriya yazyka i mezhkulturnaya kommunikatsiya — Theory of Language and Intercultural Communication, 2016, no. 1, pp. 1–9.
[10] Dolgina E.S., Ilina M.Yu. Rol reklamy v formirovanii polozhitelnogo imidzha [The role of advertising in the formation of a positive image]. Vosemnadtsataya Vserossiyskaya studencheskaya nauchno-prakticheskaya konferentsiya Nizhnevartovskogo gosudarstvennogo universiteta (Nizhnevartovsk, 5–6 aprelya 2016 g.) [The XVIII All-Russian Student Scientific and Practical Conference of Nizhnevartovsk State University (Nizhnevartovsk, April 5–6, 2016)]. Nizhnevartovsk, Nizhnevartovsk State University Publ., 2016, pp. 188–192.
[11] Goncharova L.M. Imidzhevaya reklama: spetsifika, zadachi, sredstva realizatsii. Gumanitarnye tekhnologii v sovremennom mire [Image advertising: specifics, tasks, means of implementation. Humanitarian technologies in the modern world]. Sbornik materialov VIII Mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii (Kaliningrad, 28–30 maya 2020 g.) [Proceedings of the VIII Inter-national Scientific and Practical Conference (Kaliningrad, May 28–30, 2020)]. Kaliningrad, Poligrafych Publ., 2020, pp. 608–614.
[12] Martynenko E.V., Matvienko V.V. Obschestvo: politika, ekonomika, pravo — Society: Politics, Economics, Law, 2017, no. 12, pp. 56–61.
[13] Fetisova A.Yu., Bukhvostov Yu.V. Korporativny imidzh: ponyatie, struktura, rol v deyatelnosti organizatsii. Infrastrukturnye otrasli ekonomiki: problemy i perspektivy razvitiya [Corporate image: concept, structure, role in the organization. Infrastructure sectors of the economy: problems and development prospects]. Sbornik materialov XVIII Vserossiyskoy nauchno-prakticheskoy konferentsii (Novosibirsk, 12 maya — 6 iyunya 2017 g.) [Proceedings of the XVIII All-Russian Scientific and Practical Conference (Novosibirsk, May 12 —June 6, 2017)]. Orel, pp. 172–176.
[14] Kachalova S.M., Povalyaeva E.A., Kachalov S.O. Izvestiya vysshikh uchebnykh zavedeniy. Uralskiy region (Proceedings of Universities. Ural Region), 2018, no. 1, pp. 22–25.
[15] Mokshantsev R.I., Udaltsova M.V. Psikhologiya reklamy [Psychology of advertising]. Moscow, Infra-M, 2019, 232 p.
[16] Keleynikova S.V., Chiranova T.I. Innovatsii i investitsii — Innovation and Investment, 2019, no. 9, pp. 378–384.