|

History of cooperation of Bauman Moscow State Technical University Rocket and Space Technology Faculty with space industry enterprises and its effect on developing students’ engineering practical skills

Authors: Bushueva V.V., Samsonov K.S., Sevryukova A.V. Published: 22.07.2015
Published in issue: #9(35)/2015  
DOI: 10.18698/2306-8477-2015-9-286  
Category: Technological aspects of the engineering education | Chapter: Pedagogics  
Keywords: collaboration, Rocket and Space Technology Faculty, space industry, practical skills, future engineer, S.P. Korolev Rocket and Space Corporation "Energia", system of training engineers

The article profoundly explains the importance of training practical creative engineering skills for fostering future specialists. The authors have tried and revealed the dramatic role the close collaboration between Bauman Moscow State Technology University Rocket and Space Technology Faculty and space industry enterprises plays in educating students. The authors outline the history of formation of the faculty "Rocket and Space Technology", tell about stages of its development, and look into its collaboration with enterprises. The article boasts the review of achievements in space technology Bauman Moscow State Technical University students contributed to. It is worth noting that students take active part in projects of the leading enterprise, S.P. Korolev Rocket and Space Corporation "Energia", solving both theoretical and practical problems. The authors highlight the main factors of collaboration, which have considerable impact on professional training of the students. The scrutiny of the topic contributes to the novelty of the article. The readers will investigate Bauman Moscow State Technical University traditions of training engineers through its history; explore the distinctive approaches which have contributed to the development of the educational system the university is distinguished by. The readers will appreciate the efficiency of integrated theoretical and practical education for bringing up the future engineer.


References
[1] Potaptsev I.S., Bushueva V.V., Bushuev N.N. Izvestiya Vysshikh Uchebnykh Zavedeniy. Mashinostroenie - Proceedings of Higher Educational Institutions. Machine Building, 2014, no. 7, pp. 80-88.
[2] Bespal’ko V.P. Vestnik Vysshey Shkoly - High School Herald, 1988, no. 1, pp. 3-8.
[3] Struktura Korporatsii. Spisok Rukovodstva. Istoriya [Structure of the Corporation, Top Management, History]. Raketno-kosmicheskaya Korporatsiya "Energiya" imeni S.P. Korolyova" [S.P. Korolev Rocket and Space Corporation "Energia"]. [Electronic resource]. Available at: http://www.energia.ru/ (accessed 10 February, 2015).
[4] Dorofeev А.А., Gerdi V.N., Zavarzin V.I., et al. Napravlennaya podgotovka spetsialistov v MGTU im. N.E. Baumana na otraslevykh fakultetakh pri krupnykh NPO [Dedicated Proficiency Training of Specialists at Bauman Moscow State Technical University Specialized Industrial Departments under Large R&D Production Associations]. Tezisy Vserossiyskoy Nauchno-Metodicheskoy Konferentsii "Strategiya Razvitiya Universitetskogo Tekhnicheskogo Obrazovaniya v Rossii" (Moskva, 4-6 fevralya 1998 g.). [Abstracts of all-Russian scientific-methodical conference "Strategy of Development of University Technical Education in Russia" (Moscow, February 4-6, 1998)]. Moscow, BMSTU, 1998, p. 23.
[5] Dorofeev А.А. Vysshee Obrazovanie v Rossii - Higher Education in Russia, 2005, no. 4.
[6] O Korporatsii [About Corporation]. OАO "Korporatsiya "Takticheskoe Raketnoe Vooruzhenie"" [JSC "Tactical Missiles Corporation"]. [Electronic Resource]. Available at: http://www.ktrv.ru/ (accessed 5 February, 2015).
[7] O Predpriyatii [About the Enterprise]. Federalnoe gosudarstvennoe unitarnoe predpriyatie tsentralnyy nauchno-issledovatelskiy institut Mashinostroeniya [TsNIImash Federal State Unitary Enterprise Central Research Institute of Machine Building]. [Electronic Resource]. Available at: http://www.tsniimash.ru/about-company (accessed 10 February, 2015).
[8] Tsentr upravleniya poletami [Flight Control Centre]. Federalnoe kosmicheskoe agentstvo FGUP TsNIImash [Federal Space Agency FSUE TsNIImash]. Available at: http://www.mcc.rsa.ru/osn_sv.htm
[9] Kratkaya Istoriya [Brief History]. Konstruktorskoe Byuro Khimicheskogo Mashinostroeniya imeni А.М. Isaeva [A.M. Isaev Design Bureau of Chemical Engineering]. [Electronic Resource]. Available at: http://www.kbhmisaeva.ru/ (accessed 5 February, 2015).
[10] O Predpriyatii [About the Enterprise]. AO "NPO IT" [JSC SIC measuring equipment]. Available at: http://www.npoit.ru/ (accessed 5 February, 2015).
[11] Dorofeev А.А., Gerdi V.N., Zavarzin V.I., et al. Polyot - Flight, 2000, Special Issue, pp. 67-70.
[12] Volchkevich L.I., Volchkevich I.L. Moskovskiy gosudarstvennyy tekhnicheskiy universitet imeni N.E. Baumana: Istoriya i sovremennost’. [Bauman Moscow State Technical University. History and Modern Times]. Moscow, BMSTU Publ., 2005, 312 p.
[13] Dorofeev А.А. K razrabotke kontseptsii vospitatel’noy raboty v mgtu im. n.e. Baumana. [On Development of the Concept of Educational Work in Bauman Moscow State Technical University]. Trudy mezhdunarodnoy konferentsii IV engelmeyerovskie chteniya. "Tekhnicheskie universitety kak tsentry formirovaniya inzhenernoyelity XXI veka". 20-21 yanvarya 2000 g. [Proceedings of the International Conference on 20-21 January, 2000. IV Engelmeier Reading. "Technical Universities as Centres of Rearing the Engineering Elite of the XXI Century"]. Moscow, BMSTU Publ., 2002, pp. 209-212.
[14] Fokin Yu.G. Psikhodidaktika vysshey shkoly: Psikhologo-didakticheskie osnovy prepodavaniya [Psychodidactics of Higher Education: Psychological and Didactic Principles of Teaching]. Moscow, BMSTU Publ., 2000, 424 p.
[15] Tatur Yu.G. Obrazovatelnaya sistema Rossii: vysshaya shkola. [Educational System of Russia: Higher School], Moscow, BMSTU Publ., 1999, 278 p.
[16] Rozenberg S. Professionalno-tekhnicheskoe obrazovanie - Vocational Education, 1974, no. 6, pp.4.