|

Corporate culture as an element of the innovative management in the hotel business

Authors: Dolgova I.V., Bely V.L. Published: 08.02.2021
Published in issue: #6(86)/2020  
DOI: 10.18698/2306-8477-2020-6-694  
Category: Economic and legal problems of engineering education | Chapter: Economics  
Keywords: corporate culture, organizational culture, hotel business, strategic management, working efficiency, business competitiveness, corporate culture model

The article researches the influence of corporate culture on the competitiveness of a hotel business. Approaches to the essence of the concept of corporate culture and the definitions of its role as a strategic competitive advantage of the business are summarized. A model for creating an organizational culture of a hotel business is proposed. The necessity of creating the organizational culture of their own based on the developed corporate culture standards is justified. The created culture could form the basis of the strategic management of the business as its competitive advantage. The results of the study allow us to propose for the consideration by hotel companies a model of corporate culture based on the six forces of competition, and a pyramid model of creating an organizational culture as a competitive advantage. These materials can be used in the study of such disciplines as “Strategic Management”, “Hotel management”, “Organization of hotel business”.


References
[1] Arkhipov V.E. Printsipy effektivnogo menedzhmenta i marketinga [Principles of effective management and marketing]. Moscow, INFRA-M Publ., 2006, 246 p.
[2] Porter M. On competition. Boston, Harvard Business School Press Publ., 1998 [In Russ.: Porter M. Konkurentsiya. Williams Publ., 2001, 495 p.].
[3] Korporativnaya kultura v industrii gostepriimstva. Osobennosti korporativnoy kultury v gostepriimstve [Corporate culture in the hospitality industry. Features of corporate culture in hospitality]. Available at: https://studbooks.net/681596/turizm/korporativnaya_kultura_gostepriimstve (accessed March 30, 2020).
[4] Zachem otsenivat potentsial [Why assess the potential]. HRTimes, 2017, no. 31. Available at: https://www.ecopsy.ru/insights/potential-in-focus-chto-takoe-potentsial-i-kak-ego-otsenit/ (accessed March 30, 2020).
[5] From competencies to potential. HRTimes, 2014, no. 26. URL: https://www.ecopsy.ru/insights/kak-zaglyanut-v-budushchee-otsenka-potentsiala-sotrudnikov/ (дата обращения 30.03.2020).
[6] Osobennosti organizatsionnoy kultury predpriyatiya gostinichnogo biznesa [Features of the organizational culture of the hotel business]. Bibliofond. Available at: https://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=706293 (accessed March 30, 2020).
[7] Konakova O.V. Vestnik Chelyabinskogo universiteta — Bulletin of Chelyabinsk State University, 2015, no. 1, pp. 62–67.
[8] Korporativnaya kultura [Corporate culture]. Available at: https://studbooks.net/564638/etika_i_estetika/korporativnaya_kultura (accessed March 30, 2020).
[9] Nikolskaya E.Yu., Tvachrelidze S.P. Metodika formirovaniya i podderzhaniya korporativnoy kultury v gostinichnom biznese [Methods of forming and maintaining corporate culture in the hotel management]. Available at: https://sworld.com.ua/simpoz5/2.pdf (accessed May 19, 2020).
[10] Kibanov A.Ya., Zakharov D.K., Konovalova V.G. Etika delovykh otnosheniy [Ethics of business relations]. Moscow, INFRA-M Publ., 2002, 186 p.
[11] Botavina R.N. Etika menedzhmenta [Management ethics]. Moscow, Finansy statistika Publ., 2016, 226 p.
[12] Vogel D.D. Etika delovykh otnosheniy: proshloye i nastoyashcheye [Ethics of business relations: past and present]. In: Uroki organizatsii delovykh otnosheniy [Lessons on the organization of business relations]. St. Petersburg, Lan Publ., 1994, 131 p.
[13] Gerchikova I.N. Delovaya etika i regulirovanie mezhdunarodnoy kommercheskoy praktiki [Business ethics and regulation of international commercial practice] Moscow, Consultbankir Publ., 2015, 254 p.
[14] De George R. Business Ethics. New York, MacMillan Publ., 1986 [In Russ.: George R. Delovaya etika. V 2 tomakh. T. 2]. St. Petersburg, Ekonomicheskaya shkola, Progress Publ., 2001, 496 p.
[15] Inozemtsev V. Problemy teorii i praktiki upravleniya — International Journal of Management Theory and Practice, 2015, no. 3 p. 46.
[16] Dolgova I.V. Innovatsii v menedzhmente — Innovation in Management, 2019, no. 1, pp. 36–42.
[17] Smirnov G.N. Etika biznesa, delovykh i obshchestvennykh otnosheniy [Ethics of business, business and public relations]. Moscow, URAO Publ., 2001, 136 p.
[18] Bely V.L., Nikulchenkova E.V. Organizatsionnaya kultura v strategii upravleniya sovremennym gostinichnym predpriyatiyem [The organizational culture in the management strategy of the modern hotel business]. In: Sbornik statey “Strategii razvitiya industrii gostepriimstva” [Collection of articles "Strategies for the Development of the Hospitality Industry"]. Nikolskaya E.Yu., ed. Moscow, Rusains Publ., 2020, pp. 53–70.
[19] Dolgova I.V. Etika delovogo obshcheniya [Ethics of business communication]. Moscow, KNORUS Publ., 2020, 240 p.
[20] Dolgova I.V. Delovaya etika i kultura predprinimatelya [Business ethics and culture of the entrepreneur]. Moscow, BMSTU Publ., 2017, 110 p.